Писмен въпрос E-2792/10, зададен от Georgios Papastamkos (PPE) на Комисията. Европейска програма за обмен на туристи