Решение на Съда (четвърти състав) от 15 март 2012 г.