Писмен въпрос E-3980/08, зададен от Kathy Sinnott (IND/DEM) на Комисията. Зъбна амалгама