Писмен въпрос E-010216/10 Alan Kelly (S&D) до Комисията. „Черни точки“ при мобилна телефония