Писмен въпрос E-2776/10, зададен от Andreas Mölzer (NI) на Комисията. Отговорност на членовете на надзорни съвети и управителите