Програма „Херкулес III“ — Покана за представяне на предложения — 2016 г. — Обучение за борба с измамите