Дело F-112/07: Иск, предявен на 16 октомври 2007 г. — Doumas/Комисия