TITJUR Комисия/Швеция Решение на Съда (шести състав) от 4 октомври 2007 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Швеция. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Национален монопол за продажба на дребно на алкохолни напитки - Забрана за внос от частноправни субекти. # Дело C-186/05.