Neuvoston päätös (EU) 2018/1731, annettu 12 päivänä marraskuuta 2018, alueiden komitean kahden jäsenen ja kahden varajäsenen, joita Tanskan kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä