Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9869 – EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 208/02