Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9869 – EQT Fund Management / TowerBrook Capital Partners / ACPS Automotive) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 208/02