Заключение на генералния адвокат Stix-Hackl представено на15 януари 2004 г. # DFDS BV срещу Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam. # Искане за преюдициално заключение: Gerechtshof te Amsterdam - Нидерландия. # Обща митническа тарифа - Тарифно класиране. # Дело C-396/02. DFDS TITJUR