Zloženie sľubu nových sudcov Súdu pre verejnú službu