Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/87 tat-22 ta' Jannar 2016 dwar l-irtirar mis-suq ta' prodotti eżistenti derivat minn MON 863 (MON-ØØ863-5) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2010/139/UE, 2010/140/UE, 2010/141/UE li jawtorizzaw it-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu minn, jew li jkunu prodotti minn qamħirrun modifikat ġenetikament MON863 × MON810 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6), MON863 × MON810 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ81Ø-6) u MON863 × NK603 (MON-ØØ863-5 × MON-ØØ6Ø3-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2016) 204) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)