A Bizottság (EU) 2016/87 végrehajtási határozata (2016. január 22.) a MON 863 (MON-ØØ863-5) kukoricából előállított létező termékek forgalomból történő kivonásáról, valamint a géntechnológiával módosított MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) és MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésére vonatkozó 2010/139/EU, 2010/140/EU és 2010/141/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2016) 204. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)