Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/87 af 22. januar 2016 om tilbagetrækning fra markedet af eksisterende produkter fremstillet af MON 863 (MON-ØØ863-5) og om ophævelse af afgørelse 2010/139/EU, 2010/140/EU og 2010/141/EU om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON863×MON810×NK603-majs (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810-majs (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) og MON863×NK603-majs (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (meddelt under nummer C(2016) 204) (EØS-relevant tekst)