TITJUR Komisija proti Grčiji Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 12. marca 2009. # Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki. # Neizpolnitev obveznosti države - Direktiva 2006/22/ES - Približevanje zakonodaj - Socialna zakonodaja v zvezi z dejavnostmi v cestnem prometu - Neopravljen prenos v predpisanem roku. # Zadeva C-298/08.