Писмен въпрос E-3416/07 зададен от David Hammerstein (Verts/ALE) на Комисията. Изграждането на островна магистрала на остров Фуертевентура