Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 6 oktober 2010.