Определение на Съда (осми състав) от 6 октомври 2010 г.