Писмен въпрос E-003574/11 Niki Tzavela (EFD) до Комисията. Хора, страдащи от Алцхаймер