Известие относно действащите антидъмпингови мерки спрямо вноса в Съюза на керамични съдове и прибори за сервиране или за кухня с произход от Китайската народна република: промяна на наименованието на дружества, които подлежат на антидъмпингова митническа ставка за невключени в извадката оказали съдействие дружества$