Писмен въпрос E-0522/08 зададен от Mario Borghezio (UEN) на Комисията. Намеса на Европа в полза на Оскар Писториъс