Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega nadzornega organa za GNSS za proračunsko leto 2008