PROPCELEX Дело C-307/12: Определение на председателя на Съда от 11 декември 2012 г. — Европейска комисия/Република България