Писмен въпрос E-5766/08 зададен от Marco Cappato (ALDE) на Комисията. Благоприятно въздействие на синтетични антиоксиданти в борбата срещу рака