/* */

Писмен въпрос E-000003/11 Marielle Gallo (PPE) до Комисията. Защита на интелектуалната собственост в контекста на сключването на търговски споразумения