Регламент (ЕО) № 452/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно изготвянето и развитието на статистика в областта на образованието и обучението през целия живот (Текст от значение за ЕИП)