Писмен въпрос E-0079/08 зададен от Cristiana Muscardini (UEN) на Комисията. Видеоигри и смърт