Писмен въпрос E-011202/10 Heidi Hautala (Verts/ALE), баронеса Sarah Ludford (ALDE) и Ana Gomes (S&D) до Комисията. Приложно поле и преглед на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета