Писмен въпрос E-002628/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) до Комисията. Насилствено предложение на турския министър на външните работи