Писмен въпрос E-2983/08, зададен от Maria Matsouka (PSE) на Комисията. Скандал в Гърция със слънчогледово олио, замърсено с минерално масло