Писмен въпрос E-1485/09, зададен от Margaritis Schinas (PPE-DE) на Комисията. Поименно регистриране при закупуване на карти за предплатени услуги за мобилни телефони