Писмен въпрос E-010370/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. „Ринконсильо“, Алхесирас (Кадис)