Писмен въпрос E-4417/10 Michał Tomasz Kamiński (ECR) и Tomasz Piotr Poręba (ECR) до Комисията. Нарушение на правата на полското малцинство в Литва