Υπόθεση T-399/20: Προσφυγή της 26ης Ιουνίου 2020 — Cole Haan κατά EUIPO — Samsøe & Samsøe (Ø)