Писмен въпрос E-6618/07, зададен от Pedro Guerreiro (GUE/NGL) на Комисията. Състоянието на текстилния сектор в Европейския съюз — инструменти за защита на търговията