Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7281 — Lur Berri/PAI Partners/Labeyrie Fine Foods) Текст от значение за ЕИП