Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно приключване на процедурата на консултации с Република Гвинея-Бисау съгласно член 96 от Споразумението от Котону