Uredba Komisije (ES) št. 1808/2006 z dne 7. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1615/2000, ki ureja odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega položaja Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v Skupnost