Регламент за изпълнение (ЕС) № 1005/2011 на Комисията от 11 октомври 2011 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2012 година в рамките на някои квоти на GATT