Дело C-34/08: Решение на Съда (първи състав) от 14 май 2009 г. (преюдициално запитване от Tribunale ordinario di Padova, Италия) — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl (Селско стопанство — Обща организация на пазарите — Квоти за мляко — Такса — Валидност на Регламент (ЕО) № 1788/2003 — Цели на Общата селскостопанска политика — Принцип на недопускане на дискриминация и принцип на пропорционалност — Определяне на националното референтно количество — Критерии — Релевантност на критерия за държава-членка с дефицит)