Писмен въпрос E-2811/07 зададен от Georgios Karatzaferis (IND/DEM) на Комисията. Проблеми на висшите технически учебни заведения в Гърция