Писмен въпрос E-3239/08, зададен от Carlos Carnero González (PSE) на Комисията. Процедура за нарушение във връзка с разширяването на M-501