Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 19/2000 от 10 март 2006 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП$