Писмен въпрос E-5574/06 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Липса на защита на личните данни в Националната здравна система на Обединеното кралство