Писмен въпрос E-006896/11 Georgios Stavrakakis (S&D) до Комисията. Трансевропейски мрежи и подход на две нива