Писмен въпрос E-1288/10, зададен от Frank Vanhecke (NI) на Комисията. Помощ за развитие за Гана