Писмен въпрос E-0708/07 зададен от Proinsias De Rossa (PSE) на Комисията. Безопасни и здравословни условия на труд за работещите на срочен договор или на договор за временна заетост