Писмен въпрос E-0365/08 зададен от Ashley Mote (NI) на Комисията. Еврозоната има нужда от британците — втора забележка